Lämna ändringsförslag

Grycksbo

Banvaktsstuga, riven 1968
(Falun)–Rättvik
Grycksbo banvaktsstuga med ett arbetslag banvakter och banarbetare, okänt år. Foto: Okänd.
Grycksbo banvaktsstuga i september 1967. Snart ska stugan säljas på auktion och nästa år plockas ned och flyttas. Bild från Per-Åke Lindgren. Foto: Okänd.

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar, numera förvarade i Sågmyra museum:
"Grycksbo vaktstuga, som låg utanför nummerserien, uppfördes år 1900 som bostad för den extra ordinarie banvakten i Grycksbo som dittills disponerat en liten lägenhet i stationshuset. Dessa utrymmen behövdes nu av TA-personal. Stugan var belägen på banans östra sida invid norra växlarna och vägövergången vid Folkparken och Idrottsplatsen. Av verksamhetsberättelsen för GDJ år 1900 framgår följade:

Bostadshus av timmer under tegeltak 2.487:40 kr
Uthus innehållande ladugård av timmer,
vedbod och avträde av resvirke
och bräder. allt under tegeltak 680 kr
Källare av granit med jordfyllning 556:08 kr
Brunn till vaktstugan 72 kr
Summa 3.795:48 kr.

Den 1 november 1900 inflyttade eo banvakten Carl Cederberg med familj och nyttjades sedan av BA-personal fram till 31 juli 1953.

Därefter beboddes den av TA-personal. De sista fast boende var Martin Rask 1957-58 och Karl Fredsberg 1958-61.

Fönsterventiler på trapphuset tillkom 1909. Ett nyupptaget treluftsfönster och kopplade fönster i övrigt tillkom i mitten av 1940-talet, då en del vaktstugor tillbyggdes med ett rum.

Stugan inköptes på allmän auktion av målarmästare Steger från Rättvik för kr 1.200 kr år 1967. Dennes dotter Anita och måg Per-Åke Lindgren i Borlänge, övertog huset som nedtogs med början i maj 1968 och återuppsattes i Sätra by, Rättvik."

Banvakter

1900 - 1905
Carl Cederberg
Inflyttad 1900-11-01 från Grycksbo station.
Utflyttad 1905-12-31 till 24 Lustebo.

1907 – 1919
Anders Nordkvist.
Inflyttad 1907-11-01
Utflyttad 1919-12-31 till 23 Bengtsarvet.

1920 – 1934
Erik Bernhard Strand.
Inflyttad 1920-01-01.
Utflyttad 1934-11-30 till egen bostad.
Pensionerad 1955-09-30.

1934 – 1939
Bror Ivar Strand.
Inflyttad 1934-12-01.
Utflyttad 1939-06-30 till 23 Bengtsarvet.

Kilometertal

13,730

Nummer

-

Socken

Grycksbo

Kommun

Falu

Län

Kopparberg
Dalarna

Såld

1967

Ändringsförslag till objektet Grycksbo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wCPiCA