Lämna ändringsförslag

Östanfors

Banvaktsstuga, riven cirka 1965
(Falun)–Rättvik
21 Östanfors på 1920-talet. Stugan har här de gamla fina fönstren kvar. Foto: Okänd.
21 Östanfors. Bilden är troligen tagen på 1940- eller 1950-talet. Från Olle Anderssons samling på Sågmyra museum. Foto: Okänd.
21 Östanfors 1940-talet, med den södra långidan och östra gaveln. Järnvägen går till vänster om stugan. Foto: Okänd.

Koordinaterna ungefärliga.

Stugan såldes och revs omkring 1965.

Från Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:
"Anlagd åren 1888-89. Vaktsträckan hade före 1/7 1896 nr 26 och låg vid övergången av vägen mot Grycksbo-Bjursås-Rättvik. Där fanns grindar som sköttes av banvaktshustrun.

Huset fick nya fönster och trapphuset ändrat på 1940-talet.

Efter sista banvaktens pensionering 31/3 1954 disponerades vaktstugan av SJ Maskinavdelning som lokförarebostad.

Lokföraren Olof Roth var den sist bosatte i Östanfors och avflyttade därifrån den 22/2 1960. Fastigheten stod därefter obebodd tills den år 1963 inköptes av lokföraren Torsten Romlin, Falun. Han monterade ner byggnaderna åren 1963-65 och lät återuppföra huset i Mora Noret.

Kvar idag finns en torvtäckt stenkällare och några rester av häckarna mot vägen och banan."

Kilometertal

93,932
2,250

Nummer

21
26

Socken

Stora Kopparberg

Kommun

Falu

Län

Kopparberg
Dalarna

Såld

1960

Ändringsförslag till objektet Östanfors

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÅVl0PA