Lämna ändringsförslag

Utby

Banvaktsstuga, kvar 2004
(Falun)–Rättvik
F.d. GDJ 30 Utby den 1 juli 2004. Foto: Peter Sandström.

Stugan om- och utbyggd med ett rum åt vänster på 1940-talet.

Ur skrivelse till överingenjören Göteborg 1945:

Vid Utby var meningen göra framställning få utbyta den personliga bevakningen mot automatiska vägsignaler. Att erhålla ett eventuellt tillstånd härtill och sedan utföra anläggningen kan väl beräknas taga minst två år. Jag tror inte den banvaktarfru, som nu sköter grindarna i Utby, är villig fortsätta härmed så lång tid. Hon säger sig bli nervös av att vara tvungen springa över den rätt livligt trafikerade vägen flera gånger, då hon skall stänga grindarna för ett tåg, och hon har gjort framställning om att vi skulle sätta upp ett par fällbommar med ett vindspel några meter från vägkorsningen, intill banvaktarstugan. Det kan tilläggas att familjen har två barn, båda under 3 år, och att båda makarna äro arbetsamma människor.

Med hänvisning till ovanstående anhålles att ett par fällbommar få anordnas vid Utby, varvid det kanske kan vara lämpligt använda dem, som om någon tid bli disponibla i Slättberg.

Gävle den 4 december 1945
Bengt Danielsson

Banvakter

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:

1890 - 1925
Anders Nilsson
Inflyttad 1890-08-01 från Hille GOJ, där han varit banvakt.
Utflyttad 1925-09-30, då han avgick med pension.

1925 - 1944
Per Lindfors, f. 1879-09-12 i Leksand, död 1967-03-03 i Lerdal 19:1, Rättvik (W).
Gift 1909 med Anna Ersdotter, f. 1882 i Leksand, död 1928 i Utby, Rättvik (W).
Inflyttad i oktober 1925 från Slättbergs station, där han varit banvakt.
Utflyttad i oktober 1944, då han avgick med pension.

1944 - 1965
Erik Nygårds
Inflyttad 1944-11-01 från Leksand, där han varit banarbetare.
Utflyttad 1965-11-30 till Rättvik, där han blir banbiträde.

Kilometertal

137,65

Nummer

30
35

Socken

Rättvik

Kommun

Rättvik

Län

Dalarna

Ändringsförslag till objektet Utby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6ÅFt56