Lämna ändringsförslag

Årbohedens grusgrop

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Falun)–Rättvik

Använd redan då linjen byggdes. Även kallad Sågmyra grusgrop (EH).

Koordinaterna anger infartsväxelns läge i linjen.

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:
"Sedan berörda markägare lämnat ett anbud till GDJ att för Kr 1.000:– inköpa ett 5 tunnland stort markområde till största delen bestående av grusåsar innehållandet mycket stora mängder ballasteringsgrus av hög kvalitet, antogs detta av direktionen den 29 september 1890.

Dessförinnan hade ballastgruset inköpts av markägare för visst pris för lastad vagn till grusningen av linjen Falun – Sågmyra och Sågmyra – Rättvik.

När tiden var inne för grusning anlades en ca 700 meter lång bibana från växeln vid km 28,201 med flera ställen dubbla spår. De lastade vagnarna, 15–18 stycken, dras ner till Sågmyra station av entreprenören Jehanders lilla lokomotiv ”CARL”, som där också hämtar tomvagnar. Vid Sågmyra station övertas vagnarna av GDJ:s lokomotiv Nr 11 ”ODEN” för vidare befordran till ”tippen”. Sannolikt sköt loket vagnarna framför sig. En förman i grustaget yttrade till en tidningsman att han under de 13 år han arbetat vid järnvägsanläggningar ”icke någonsin sett ett med det ifrågavarande jämförligt”

När grusuttagningen inte ägde rum var växeln borttagen men inlades vid behov. Så sent som sommaren 1962 – bara 3 år före nedläggningen – togs grus vid Årboheden och då användes bl.a. B-loket nr 1697 med treaxlig tender."

Kilometertal

119,7
28,201

Signatur

Åbg

Socken

Bjursås

Kommun

Falu

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Årbohedens grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: AU2JY4