Lämna ändringsförslag

Brossfors såg, stoppställe

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Falun)–Rättvik

Enligt Järnvägsdata låg vid km 128,5 ungefär 1952-1956 ett s.k. stoppställe, dvs en inofficiell hållplats utan namn av enklaste slag, ofta anordnad för skolbarn.

Sågverket i Brossbo ligger ca 700 m norr om Slättbergs station med en del bebyggelse i närheten, medan kilometeruppgiften pekar på en plats mitt ute i ödemarken långt norr om sågen. Kilometeruppgiften får därför hållas för oriktig. Koordinaterna visar en sannolik, eller åtminstone möjlig, plats för stoppstället nära Brossfors såg.

Enligt den ekonomiska kartan 1967, då järnvägen redan är riven, ser det ut att ha gått ett spår in till sågverket, åt höger vid färd norrut. Den gamla generalstabskartan visar att spåret utgått från Slättbergs station. Järnvägsdata nämner inget sådant spår.

Kilometertal

128,5

Socken

Leksand

Kommun

Leksand

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Brossfors såg, stoppställe

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Öö9J3G