Lämna ändringsförslag

Årby

Banvaktsstuga, kvar
(Falun)–Rättvik
GDJ 26 Årby den 22 juli 2005. Foto: Jöran Johansson.

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:

Anlagd 1889 för banvaktsträcka 31, vilken ändrades till 26 1/7 1896. Genom ändring av Leksandsvägens sträckning 1931 ägde ett markbyte rum mellan GDJ och vägstyrelsen. Kurvan rätades något men vägen går liksom tidigare rakt över vaktstugans tomtområde.

Bostadshuset om- och tillbyggdes med ett rum i mitten på 1940-talet.

För vägen fanns grindar som sköttes av banvaktens hustru eller familjemedlemmar. De ersattes sedermera av mekaniska vägbommar som dock fortfarande sköttes från Årby. På senare år sköttes de från Sågmyra station.

Vaktstugan med uthusbyggnader finns kvar i dag (1990) i gott skick, dock obebodd.

Sista bofasta var banvaktfamiljen Nils Eriksson som inflyttade från Lustebo 1953 och som bodde kvar även efter pensioneringen 1963. Efter föräldrarnas frånfälle bodde den dragspelande sonen Kjell Eriksson kvar, fortfarande som hyresgäst. Ägandeförhållandet är något oklart, möjligen är det Falu kommun som äger stugan.

Banvakter

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:

1889 - 1917
Lars Forslin
Inflyttad 1889-11-01 från Gävle, där han varit banarbetare
Utflyttad 1917-10-31 då han avgick med pension.

1917 - 1928
Joel Emanuel Roberg
Inflyttad 1917-11-01 från Stora Kopparberg, där han varit banarbetare.
Utflyttad 1928-12-31 till Sågmyra som banvakt.

1929 - 1937
Johan Emil Johansson
Inflyttad 1929-01-01 från banvaktsstugan 36 Krångholm, där han varit banvakt.
Utflyttad 1937-07-31 då han avgick med pension.

1937 - 1948
Vilhelm Albin Eriksson
Inflyttad 1937-08-01 från banvaktsstugan 36 Krångholm, där han varit banvakt.
Utflyttad 1948-11-30 till Rättvik, där han blir banvaktsförman.

1948 - 1953
Karl Oskar Samuelsson
Inflyttad 1948-12-01 från banvaktsstugan 45 Gunnarsbo, där han varit banvakt.
Utflyttad 1953-07-31 till Rättvik, där han blir banvaktsförman.

1953 - 1963
Elias Nils Algot Eriksson
Inflyttad 1953-08-01 från banvaktsstugan 24 Lustebo, är han varit banvakt.
Utflyttad 1963-09-30 då han avgick med pension.

Kilometertal

117,532
25,850

Nummer

26
31

Socken

Bjursås

Kommun

Falu

Län

Dalarna

Ändringsförslag till objektet Årby

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UÄVhYI