Lämna ändringsförslag

Sågmyra

Banvaktsstuga, kvar
(Falun)–Rättvik
Sågmyra banvaktsstuga omkring 1920. Bilden visar bl.a. banvakten nr 44 Hans Engström och hans hushållerska och en besökande familj. Bild ur Olle Anderssons samling. Foto: Okänd.
Sågmyra banvaktsstuga omkring 1920. Bilden är uppenbarligen tagen vid samma tillfälle som den föregående. Den kommer från Olle Anderssons samling. Foto: Okänd.
Sågmyra banvaktsstuga, banvakten 44 Hans Engström okänt år. Bild ur Olle Anderssons samling. Foto: Okänd.
Sågmyra banvaktsstuga 1955. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ur Olle Anderssons efterlämnade anteckningar:

Uppförd år 1901 för den extra ordinarie banvakt som dessförinnan varit bosatt i stationshuset i Sågmyra. Sedan den sista banvakten avflyttat 31/12 1941 disponerades banvaktsstugan av trafikavdelningen som bostad för kontoristen vid Sågmyra.

Byggkostnaderna var enligt GDJ årsberättelse för år 1901:
Banvaktsstuga av trä under tegeltak 3.096:04
Uthus av trä under tegeltak innehållande
ladugård, vedbod och avträde 692:30
Källare av sten och slaggtegel under torvtak 626:62
Brunn 57:–
Tillsammans 4.471:96

Om- och tillbyggdes med ytterligare ett rum på 1940-talet.

Sedan kontoristtjänsten vid Sågmyra upphört den 31/10 1956 förvärvades fastigheten av Daniel Tore Eriksson och hans hustru Ingrid, Almberg, Leksand, och användes till permanentbostad fram till båda makarna avlidit.

I slutet av 1980-talet inköptes fastigheten av Katolska församlingen i Falun. Denna församling förvärvade redan 1973 fastigheten Sågen 2:4, fd stationshuset med tillhörande byggnader och mark som gränsar till vaktstugans tomt.

Kilometertal

117,922
26,240

Nummer

?
-

Socken

Bjursås

Kommun

Falu

Län

Dalarna
Kopparberg

Ändringsförslag till objektet Sågmyra

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Vag6XV