Lämna ändringsförslag

Antuna

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta

Modell 1855.

Ur skrivelse från distriktschefen (I distriktet) i juni 1938 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Å linjen Rotebro - Väsby finnes en banvaktstuga nr. 166, vilken skymmer sikten från den väg, som vid km. 20+995 korsar banan invid stugan. Från vägintressenterna hava flerfaldiga klagomål framförts häröver. Vägen är visserligen enskild, men försedd med ringklockor vid korsningen och rätt mycket trafikerad, varför det vore önskvärt att kunna tillmötesgå de närboendes krav på stugans bortflyttning. Detta anses utan olägenhet kunna ske, då den ej behöves för statens järnvägars del och nu under flera år stått tom.

Flera köpeanbud hava nu inkommit, varav det högsta på 800 kronor, vilket ock anses antagbart med hänsyn till stugans ålder och bristfälliga skick.

Distriktschefen får därför anhålla om tillstånd till stugans försäljning för rivning och flyttning utom statens järnvägars område."

Bemyndigande lämnades i juni 1938 till försäljning av stugan för rivning, men man kan alltså notera att ännu 80 år senare står stugan kvar.

Banvakter

Fredrik Isaksson, f. 1894-10-28 i Danmark (C), död här 1936-09-02 (överkörd av tåget vid Elfsundaviadukten).
Gift 1918 med Marta Gottfrida Vilhelmina Andersson, f. 1894 i Bälinge (C), död 1944 i Annelund, Sollentuna (B).
Inflyttad i november 1931 från Norrsunda (B).

Kilometertal

21,024

Nummer

166
166

Socken

Ed

Kommun

Upplands Väsby

Län

Stockholm

Såld

1938

Ändringsförslag till objektet Antuna

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: BaJJQä