Lämna ändringsförslag

Rotebro

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven senast 1983
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta
Rotebro station någon gång efter 1934. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Det första stationshuset av Habotyp brann 1887.

Ur Dagens Nyheter måndagen den 17 oktober 1887:

Uppbrunnet stationshus. Rotebro stationshus, beläget i närheten af Stockholm å jernvägslinien till Upsala, nedbrann totalt natten mellan lördagen och söndagen. Huru elden uppkommit vet man ännu icke. Huset, som var uppfördt af trä i en våning med frontespis, inrymde statsbanornas expeditionslokaler, poststation samt stationsinspektorens bostad. Af stationsinspektoren E. W. Westerlunds lösörebo, som var försäkradt i Skandia, brann allt upp. Af järnvägens tillhörigheter räddades biljettförrådet samt några få inventarier. Samtliga telegraflinier, såväl telegrafverkets som järnvägens, äro obrukbara. Poststationens tillhörigheter uppbrunno, men lyckligtwis funnos inga värdeförsändelseer inne. Öfverdirektören för banafdelningen, frih. K.U. Sparre, bandirektören vid distriktet P. Frisell och telegrafassistenten Agrell utreste till stället i går på morgonen för att tillfälligt ordna trafik- och telegrafledningarna vid stationen. Någon oregelbundenhet i tågens gång har icke orsakats af eldsvådan.

Elden började vid half 3-tiden. Godsmagasinet hotades af elden, men genom flitigt sprutande med tre sprutor, lyckades man rädda det samma.

Nytt stationshus uppfört 1899.

Kilometertal

19,075

Signatur

R

Socken

Sollentuna

Kommun

Sollentuna

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Rotebro

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: r4VGÅV