Lämna ändringsförslag

Rotebro

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven senast 1983
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta
Rotebro station någon gång efter 1934. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Det första stationshuset av Habotyp brann 1887. I Jönköpings-Posten tisdag 1887-10-18 står: Uppbrunnet stationshus. Rotebro stationshus, beläget i närheten af Stockholm å jernwägslinien till Upsala, nedbrann totalt i söndags natt. Huru elden uppkommit wet man ännu icke. Huset, som war uppfördt af trä i en våning med frontespis, inrymde statsbanornas expeditionslokaler, poststation samt stationsinspektorens bostad. Af stationsinspektoren E. W. Westerlunds lösörebo, som war försäkradt i Skandia, brann allt upp. Af järnwägens tillhörigheter räddades biljettförådet samt några få inventarier. Samtliga telegraflinier, såwäl telegrafwerkets som järnwägens, äro obrukbara. Poststationens tillhörigheter uppbrunno, men lyckligtwis funnos inga wärdeförsändelseer inne.

Nytt stationshus uppfört 1899.

Kilometertal

19,075

Signatur

R

Socken

Sollentuna

Kommun

Sollentuna

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Rotebro

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ixzYPD