Lämna ändringsförslag

Tomteboda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2006
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta
Tomteboda station, med det äldsta stationshuset. Foto: Okänd.
Tomteboda station med det 1941-42 uppförda stationshuset. Bild från Statsbaneingenjören mars 1943. Foto: Okänd.
Tomteboda station Wednesday, 28 November 1917.  Foto: Axel Swinhufvud.

Tomteboda nedre var från början (1876) en förbindelspunkt mellan stambanan och Västeråsbanan, från 1878 även hållplats och från 1890 fullständig station. Omkring 1917 bröts förbindelsepunkten ut till Tomteboda övre fp medan återstoden av Tomteboda nedre blev Tomteboda. Persontrafiken nedlades 1929.

Det gamla stationshuset togs i bruk för annat ändamål och efter att ca 15 år ha varit inhyst i den f.d. ställverksbyggnaden flyttade tågexpeditionen in i en nyuppförd byggnad i maj 1942. Den inrymde även lokaler för bangårdspersonalen m.m. (beskrivning i Statsbaneingenjören mars 1943).

Det gamla stationshuset förklarades som byggnadsminne, men revs ändock i juli 2006. 1942 års stationshus är också rivet, vilket lär ha skett något av de tio första åren på 2000-talet.

Kilometertal

3,1

Signatur

Tm

Socken

Solna

Kommun

Solna

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Tomteboda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 5mdWng