Lämna ändringsförslag

Stockholm (N)

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta

Utgjorde ändstation för norra stambanan från 1866 tills sammanbindningsbanan blev klar 1871 och Stockholm Central därmed togs i bruk. Stationsbyggnaden som utgjordes av en envånings träbyggnad ändrades då till magasin. Senare revs det och återuppfördes i Moholm som betjäningshus (personalbostad).

Kilometertal

0,7

Signatur

Nst

Socken

Klara

Kommun

Stockholm

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Stockholm (N)

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SSl2Ig