Lämna ändringsförslag

Hagalund hlp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta
Hagalund station. Foto: Okänd.
Hagalund station okänt år. Foto: Okänd.

Tillkom 1866 vid gamla linjen. Låg omedelbart norr om Hagavägen, nedlagd vid omläggningen 1911, då den enkelspåriga ovanjordslinjen förbi Hagalund ersattes av en dubbelspårig linje i tunnel. Stationen ersattes då av "nya" Hagalund strax norr om tunnelmynningen vid Råsundavägen, dvs den station som senare bytte namn till Solna.

I Svenska Dagbladet 1924-12-23 redogörs för en minnesskrift om Hagalunds samhälle. I denna uppges att en anhaltsstation anordnades 1895 och att en banvaktsstuga inreddes till järnvägsstation. Vilken denna stuga skulle vara är inte känt.

Kilometertal

4,834

Socken

Solna

Kommun

Solna

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Hagalund hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: x3bEVg