Lämna ändringsförslag

Antuna

Grusgropsspår, riven
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta

Från bangården i Rotebro utgick ett spår på östra sidan av banan norrut. Efter cirka 500 meter, vid den punkt som den nedre markeringen på kartan nedan visar, avvek spåret åt nordost tills det efter ytterligare omkring 500 meter nådde den stora grusgropen. Den övre markeringen visar infarten i grusgropen. I gropen bör det ha funnits åtskilliga spår som flyttats efter hur utlastningen fortskridit.

Enligt Järnvägsdata tillkom spåret 1924 och revs 1933. Troligen fanns det dock både före 1924 och efter 1933. Gropen finns nämligen på daterade bilder av maskinell lastning av grus från 1916 och finns kvar på ekonomiska kartan långt efter 1933, men kanske hade det då en annan uppgift. Det finns uppgifter på Järnvägshistorisk forum om att det i gropen sattes upp ett stort tält där asbestsanering av motorvagnar av littera X 1 utfördes och då bör det väl handla om 1980-talet.

Kilometertal

21,1

Signatur

Ata

Socken

Ed

Kommun

Upplands Väsby

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Antuna

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3äqYPu