Lämna ändringsförslag

Löwenströmska lasarettet hlp

Hållplats, okänt om byggnad finns/funnits, riven
(Stockholm C)–Karlberg–Rosersberg–Märsta

1943 - 1953.

Läget som markeras på kartan nedan är mycket osäkert!

Hur trafikplatsen varit utformad är oklart. Någon upplyser om att det funnits en trallbana, troligen med spårvidden 600 millimeter, en annan uppger att det funnits ett sidospår (från Norra stambanan) till lasarettets värmecentral.

Några notiser:
Ur Småbanebladet 2/77, s. 10:
Två km norr om Upplands Väsby finns rester av en lastkaj och en banvall åt sydost mot Löwenströmska lasarettet. Spårvidd? Årtal?
/Erik Sundström

Ur Småbanebladet 2/78, s. 5:
Berörd lastplats c:a 2 km från Väsby station och banvall avser troligen den bana som anlades i och för transporterna av byggnadsmateriel vid byggnaden* av Löwenströmska sjukhusets äldre del. Av banvallens utseende att döma, så rör det sig om en 600 mm-bana. Dess kajanordning vid Norra Stambanan har varit omkring 1-1,3 meter över normalspårets nivå, och därifrån har spåret gått i en mjuk båge norr om den skogsbacke som finns öster om nuvarande E4 samt därefter gått nästan rakt upp mot den äldre sjukhuskroppen. Längden har beräknats till c:a 2,3-2,6 km. Angivelserna om lastplats påträffas först omkring 1915, tidigare uppgifter har ej gått att få fram. Såsom hållplats påträffas den under 1940-talet.
Källor: VoV, SJ tidtabeller och egna iakttagelser.
/Åke Jönsson

*) Kommentar "Det var nog frågan om någon tillbyggnad då för sjukhuset byggdes redan på tidigt 1800-tal före järnvägen."/L.P.

Kilometertal

27,1

Signatur

Lvl

Socken

Hammarby

Kommun

Upplands Väsby

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Löwenströmska lasarettet hlp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ökvyVy