Södertälje C–Läggesta–Åkers styckebruk

Bandel 354, SJ-distrikt I

Län

Stockholm
Södermanland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1895