Södertälje C–Läggesta–Åkers styckebruk

Bandel 354, SJ-distrikt I