Åkers krutbruk–Åkers styckebruk–Strängnäs

Bandel 357, SJ-distrikt I

Län

Södermanland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1895