Lämna ändringsförslag

Johannesdal

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2014
(Södertälje C)–Läggesta–Åkers styckebruk

Tidigare namn Johannedal. Nedlagd 1932 (uppgifter ur Järnvägsdata).

Sannolikt var hållplatsstugan densamma som banvaktsstugan Johannesdal.

Åtminstone omkring 1958 disponerades stugan av Järnvägsmännens fritidsförbund för uthyrning veckovis (ur Signalen 4/1958).

Stugan finns 2014 kvar (tvärt emot vad som tidigare angetts) och används av ortens jaktlag. Läget enligt kilometermätningen är 13,5, mätt från både Almnäs och Nykvarn, medan Järnvägsdata anger 13,8.

Banvakter

1895 - 1904
Karl Johan Johansson Roos, f. 1865-04-09 i Levene (R), död 1950-05-18 i Enskede, Stockholm.
Gift med Tilda Andersdotter, f. 1859 i Borstad (P), död 1933 i Katrineberg, Turinge.
Inflyttad i augusti 1895 från Levene (R).
Utflyttad i september 1904 till Taxinge (D) och därifrån i november 1905 till Nykvarns station som banvaktsförman.

1904 - 1933
Johan August Blomqvist, f. 1875-08-12 i Gåsinge (D), död här 1933-06-16.
Gift 1) 1902 med Hulda Augusta Jansson, f. 1880 i Tveta (B), död här 1924.
Gift 2) 1930 med Anna Viktoria Blomqvist, f. Berglund 1892 i Gåsinge (D), död 1965 i Hedvig, Norrköping.
Inflyttad september 1904 från Nykvarns station där han varit banvakt sedan oktober 1903, då inflyttad från Södertälje lfs.
Efter mannens död flyttade änkan 1933 till den egna fastigheten Lövhagen i Turinge och därifrån 1935 som föreståndarinna till matserveringen vid Stålbruket, Nykvarn.

1911 - 1922
Emil Alfred Enberg, f. 1876-04-18 i Tveta (B), död 1959-05-19 i Lövdal, Östertälje (B).
Gift med Frida Susanna Eriksson, f. Andersson 1883 i Fägred (R), död 1958 i Lövdal, Östertälje (B).
Inflyttad i november 1911 från Ärla (D).
Utflyttad i januari 1922 till Tveta (B).

1925 – 1925, 1933 – 1940 - ?
Klas August Klasson, f. 1876-12-23 i Tveta (B).
Gift med Elin Viktoria Tiderman, f. 1887 i Karlskoga.
Inflyttad i december 1921 från Tveta (B).
Utflyttad i februari 1925 till Åker (D).
Åter inflyttad i augusti 1933 från Åker (D).
Kvar 1940

Kilometertal

13,5

Signatur

Jod

Socken

Turinge

Kommun

Nykvarn

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Johannesdal

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: övÖYW4