Läggesta–Mariefred

Bandel 356, SJ-distrikt I

Län

Södermanland

Spårvidd

1435
600

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1895