Åkers styckebruk–Stålboga–Eskilstuna–Mälarbadens hamn

Bandel 355, SJ-distrikt I

Län

Södermanland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1895-1900