Lämna ändringsförslag

Södertälje C

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
Södertälje C–Södertälje hamn–Igelstahamn

Anslutande bandelar

(Södertälje C)–Läggesta–Åkers styckebruk

Södertälje Nedre, senare Södertälje Central på 1860-talet. Den högra gula pilen pekar på stationshuset.  Mittpartiets höjd verkar överdriven jämfört med nästa bild. På spåret framför stationshuset ankommer ett ångloksdraget persontåg. I bakgrunden vid den vänstra pilen syns bron över kanalen och till vänster därom ett tågsätt som just passerat över bron på väg mot Stockholm. Vid denna tid gick spåret från Södertälje Nedre till Södertälje Öfre, senare benämnd Saltskog, belägen utanför höger bildkant. Okänd teckning ur Vissa större statsbanestationer (1938). Foto: Okänd.
Södertälje C från stationsplanen 1937. Vissa större statsbanestationer (1938). Foto: Okänd.
Södertälje C 1937 från spårsidan. Lägg märke till den utrymmesbesparande sektorvändskivan, som används i stället för växel då loket ska göra rundgång. Till vänster ligger det gamla stationshuset. Bild ur Vissa större statsbanestationer (1938). Foto: Okänd.

Ursprungligen benämnd Södertelge Nedre, Sen, med anslutning till Södertelge Öfre/Saltskog. Från 1888-10-01 Södertelje. Södertälje C från 1926. Södertälje Centrum fr 1995-01.

Det första stationshuset av sten låg parallellt med spåren. Koordinater och övriga uppgifter avser detta hus.

Nytt stationshus av tegel uppfört 1918 i spårens förlängning. Det gamla blev godsexpedition. Båda byggnaderna finns kvar 2018.

Kilometertal

38,095

Signatur

Se

Socken

Södertälje

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Byggd

1860

Ändringsförslag till objektet Södertälje C

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 9FKo80