Lämna ändringsförslag

Södertälje C

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
Södertälje C–Södertälje hamn–Igelstahamn

Anslutande bandelar

(Södertälje C)–Läggesta–Åkers styckebruk

Södertälje Nedre, senare Södertälje Central, på 1860-talet. Den högra gula pilen pekar på stationshuset.  Mittpartiets höjd verkar överdriven jämfört med nästa bild. På spåret framför stationshuset ankommer ett ångloksdraget persontåg. I bakgrunden vid den vänstra pilen syns bron över kanalen och till vänster därom ett tågsätt som just passerat över bron på väg mot Stockholm. Vid denna tid gick spåret från Södertälje Nedre till Södertälje Öfre, senare benämnd Saltskog, belägen utanför höger bildkant. Okänd teckning ur Vissa större statsbanestationer (1938). Foto: Okänd.
Södertälje C gatusidan på 1860-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Johannes Jaeger.
Södertelge Nedre 1870. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Södertälje C från stationsplanen 1937. Vissa större statsbanestationer (1938). Foto: Okänd.
Södertälje C 1937 från spårsidan. Lägg märke till den utrymmesbesparande sektorvändskivan, som används i stället för växel då loket ska göra rundgång. Till vänster ligger det gamla stationshuset. Bild ur Vissa större statsbanestationer (1938). Foto: Okänd.

Ursprungligen benämnd Södertelge Nedre, Sen, med anslutning till Södertelge Öfre/Saltskog. 1888-1926 Södertelje, 1926-1995 Södertälje C , från 1995 Södertälje Centrum.

Det första stationshuset av sten låg parallellt med spåren. Markeringen på kartan nedan och övriga uppgifter avser detta hus.

Nytt stationshus av tegel uppfört 1918 i spårens förlängning. Det gamla blev godsexpedition. Båda byggnaderna finns kvar 2021, den äldre byggnaden inrymmer bl.a. en restaurang..

Kilometertal

38,095

Signatur

Se

Socken

Södertälje

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Byggd

1860

Ändringsförslag till objektet Södertälje C

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 4ryPud