Vännäs–Hällnäs

Bandel 28, SJ-distrikt V

Län

Västerbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1892