Lämna ändringsförslag

Degeråsen hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Vännäs)–Hällnäs

Hållplatsen tillkom efter enträgen framställan från ortsbefolkningen och med ekonomiskt bidrag och handgripligt arbete från denna. Av de föreslagna namnen Degerås och Degeråsen valdes det senare.

Som lämplig plats för hållplatsen bestämdes km 884,910 ca 700 meter norr om byn Degerås, sannolikt på grund av bättre lutningsförhållande där. Hållplatsen kom dock i realiteten att förläggas mittför byn invid banvaktsstugan Degeråsen. Inget tyder på att hållplatsen legat på någon annan plats än där.

Kilometertal

884,2

Signatur

Dgsn

Socken

Degerfors, senare Vindeln

Kommun

Vindeln

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Degeråsen hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: SJzurC