Hällnäs–Lycksele

Bandel 75, SJ-distrikt V

Län

Västerbotten

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1922-1924