Lämna ändringsförslag

Bro Vindelälven

Bro över vattendrag, kvar 2009
(Vännäs)–Hällnäs
Nya bron över Vindelälven från sydost (foto uppströms). Bilden är tagen den 15 juni 2008. Foto: David Larsson.
Den ursprungliga bron fotograferad i sydvästlig riktning (uppströms) någon gång före 1917. Foto: Okänd.
Nya bron över Vindelälven söder om Vindeln från nordväst den 15 juni 2008. Fotografen står på den gamla brons landfäste. På andra sidan älven syns det södra brofästet och, nere vid vattnet, ett av fundamenten för brostöden. Foto: David Larsson.
Här syns den gamla brons fäste på andra sidan Vindelälven liksom fundamentet för det södra brostödet tydligare. Bild den 15 juni 2008. Foto: David Larsson.

Gamla bron 169 m i fyra spann (1 x 27 + 2 x 62 +1 x 30 meter), fackverk av hängande parabeltyp, rälsens underkant 26,4 m över högvattenytan.

Ersatt 1952 av en betongbågbro med ett huvudspann om 112 m (dåtida svenskt rekord för betongbågbro) plus ett antal korta sidospann med pelare. Den nya bron är belägen 20 m nedströms den gamla.

Den gamla fackverksbron låg kvar tills en kraftig vårflod fick den att rasa i juni 1995.

Koordinaterna avser nya brons mitt.

Socken

Vindeln

Kommun

Vindeln

Län

Västerbotten

Ändringsförslag till objektet Bro Vindelälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YZÄdkz