Lämna ändringsförslag

Böjen

Banvaktsstuga, riven cirka 1955
(Vännäs)–Hällnäs

Modell 1872 höger, ett rum (19 kvm) och kök (16 kvm). Stugan kallas i bl.a. köpehandlingarna omväxlande Böjen och Böjern. Sistnämnda är den officiella beteckningen på fastigheten.

Flyttad för att bli sommarstuga, var då?

Gustav Persson i Vindeln lämnade anbud på stugan med tomt varpå baningenjören vid 22 bansektionen tillskrev distriktschefen vid V distriktet:
Stugan skall enligt tidigare beslut rivas och användas å Inlandsbanan. Dess värde vid en rivning är obetydligt, varför stugan kommer till större nytta, om den användes där den nu står. Då vägförbindelse till stugan kan ordnas av ägaren vid en eventuell försäljning, får jag tillstyrka, att stugan försäljes till erbjudet pris 1.500 kronor. Annan stuga kan ej lämnas i stället för stugan 197, lämplig att flyttas till Inlandsbanan.

Han skrev även
"Stugan, av 1872 års modell är byggd år 1892 av timmer. Den är utvändigt panelad med bräder och läkt varjämte taket är täckt med tegel. Byggnaden är i gott stånd samt väl underhållen såväl in- som utvändigt.

Uthuset är byggt samma år med stomme av sparrar, med undantag av kostallet, som är av cementtegel. Utvändigt är huset panelat på samma sätt som betr. stugan och taket ävenledes täckt med tegel. Även detta hus är i gott stånd och väl underhållet.

Stugan inrymmer en lägenhet om 1 rum och kök och bebos av den person som skall förvärva stugan. Hyran har satts till 120 kronor per år, dock med skyldighet för hyresgästen att utföra nödigt underhåll av lägenheten.

Det är icke känt vad byggnaderna kosta i uppförande, men torde liknande byggnader med tomt och brunn för närvarande ej kunna erhållas billigare än 8.000 kronor.

Stugan har varit obebodd innan nuvarande hyresgäst inflyttade. Innan anbud å densamma lämnades av Persson var avsikten att riva stugan för flyttning till Inlandsbanan.

Distriktschefen hemställde om bemyndigande hos Kungl. Järnvägsstyrelsen att få teckna avtal om försäljning och påpekade att "som ett par stugor av samma typ å 22 bansektionen numera äro obehövliga och icke gå att uthyra, är den ena av desamma avsedd att flyttas till inlandsbanan i stället för stugan 197".

Bemyndigandet lämnades och stugan med tomt försåldes i december 1935 till Gustav Persson för 1500 kr.

Banvakter

1900 - 1901
Per Zetterberg, f. 1859-07-01 i Bollnäs, död 1942-05-15 i Östergransjö, Helgum (Y).
Gift 1) 1887 med Anna Sundqvist, f. 1869 i Bollnäs, död 1934 i Norrborn 2, Bollnäs.
Gift 2) 1895 med Karolina Josefina Karlsson, f. 1857 i Gottröra (B), död 1906 i Östergransjö, Helgum (Y).
Gift 3) 1907 med änkan Alma Margareta Holmberg, f. 1879-12-11 i Långsele (Y), död 1934 i Östergransjö, Helgum (Y).
Inflyttad i januari 1900 från Kluk i Mattmar (Z).
Utflyttad i september 1901 till Helgums station, Östergransjö i Helgum (Y).

Kilometertal

900,776

Nummer

197

Socken

Degerfors, numera Vindeln

Kommun

Vindeln

Län

Västerbotten

Byggd

1892

Ändringsförslag till objektet Böjen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nÄaeÅv