Lämna ändringsförslag

Vindelälven

Banvaktsstuga, kvar 2022
(Vännäs)–Hällnäs
192 Vindelälven Thursday, 8 August 1996. Foto: Jöran Johansson.
192 Vindelälven vid den gamla bansträckningen. Bilden tagen Thursday, 8 August 1996. Foto: Jöran Johansson.
192 Vindelälven Thursday, 8 August 1996. Stugan har fått behålla det här trevliga gamla fönstret, som är sidohängt och saknar mittpost.  Foto: Jöran Johansson.

Modell 1872 vänster.

Enligt försäljningspromemoria (se nedan) har stugan först benämnts Degerön.

Stugan ligger vid den ursprungliga linjesträckningen, den som gick ned mot den gamla bron över Vindelälven. Den nya sträckningen går här ca 30 m öster om den gamla.

I en tryckt odaterad förteckning över telefonsignaler för telefonställen Vännäs - Vindeln undertecknad av baningenjören anges stugans namn till Degerön. Källan ger onekligen tyngd åt uppgiften att stugan någon gång hetat så, men det är svårt att förstå varför man benämnt den efter en by på andra sidan älven utan något geografiskt eller fastighetsrättsligt samband med stugan.

Distriktschefen (V distriktet) tillskrev 1935-12-19 Kungl. Järnvägsstyrelsen angående försäljning av denna stuga och ytterligare två (220 Tranmyren och 582 Gråberg):

"Banvaktstugan nr. 192 Vindelälven (tidigare benämnd Degerön) och till densamma hörande uthus äro uppförda år 1892. Stugan, som är av 1872 års modell, inrymmer en lägenhet om 1 rum (19 kvm) och kök (16 kvm). Den är uppförd av timmer och utvändigt beklädd med bräder och läkt. Uthuset inrymmer kostall, foderbod och vedbod. Det är uppfört med stomme av bjälkar och sparrar, med undantag betr. kostallet, som är uppfört av timmer, samt har utvändig panel och taktäckning i enlighet med stugan.

Hyran är fastställd till 240 kronor per år.

Stugan har varit bebodd av banarbetare till förliden oktober månad.

Byggnaderna äro i gott stånd, med undantag av kostallet, som är angripet av röta och är i behov av ombyggnad. Även rödfärgningen och utvändiga målningen behöver förnyas.
/ ... /
Samtliga härovan angivna banvaktstugor erfordras ej som bostäder för sträckvakt, arbetande vakt eller reservvakt. Banvaktstuguområdena anses ej heller bliva behövliga för något statens järnvägars ändamål, såvitt nu kan förutses.

Det är icke känt vad banvaktstugorna 192 och 220 jämte uthus kostat i uppförande, då någon redogörelse från byggnadstiden betr. denna linje ej finnes att tillgå, men torde byggnaderna ifråga för närvarande ej kunna uppföras billigare än c:a 8000 kronor vid vardera platsen."

Styrelsen bemyndigade distriktschefen att träffa avtal om försäljning av stugan med tomt för 1500 kr till banvakten Jonas Sundgren, Vindeln.

Kilometertal

887,621

Nummer

192

Socken

Vindeln

Kommun

Vindeln

Län

Västerbotten

Såld

1934-35.

Ändringsförslag till objektet Vindelälven

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 3AåXu9