Sala–Runhällen–Gysinge

Bandel 213, SJ-distrikt 35 bs

Län

Västmanland
Gävleborg

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1900-1901