Gysinge–Hagaström

Bandel 214, SJ-distrikt 35 bs

Län

Gävleborg

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1900