Lämna ändringsförslag

Råsboda grusgrop

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Sala)–Runhällen–(Gysinge)
Råsboda grusgrop på 1950- eller 1960-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Ett 600 meter långt spår gick ut åt nordost till grusgropen som låg helt nära intill järnvägen.

I SJ-Nytt nr 18 1960, 14 oktober står:
I slutet av 1940-talet köpte statens järnvägar vid Råsboda mellan Tärnsjö och Runhällen på linjen Gävle-Sala en större grusås. Från början avsågs åsen utgöra reserv, men sedan den ena grusgropen efter den andra börjat att sina, började man i somras att exploatera Råsbodagropen och hittills har cirka 20.000 kubikmeter utvunnits. Detta är dock en obetydlighet av hela innehållet, som man uppskattar till 1,5-2 miljoner kubikmeter. Platsen kommer därför att utnyttjas en längre tid och har i dagarna försetts med huvudsignaler.

Stambanan mellan Uppsala och Krylbo har hittills varit det huvudsakliga mottagningsområdet för Råsbodagruset. Råsboda grusgrop har också snabbt blivit det ställe, där det största antalet vagnar lastas på den trafiksvaga bandelen Hagaström-Sala.

Kilometertal

27,5

Signatur

Råsgrp

Socken

Nora

Kommun

Heby

Län

Uppsala
Västmanland

Ändringsförslag till objektet Råsboda grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: isI3nl