Lämna ändringsförslag

Runhällen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2021
(Sala)–Runhällen–(Gysinge)

Anslutande bandelar

Enköpings hamn–(Enköping)–(Heby)–(Runhällen)

Runhällen station 1937. I bakgrunden syns vattentornet och lokstallet. Foto: Okänd.
Runhällen station den 13 oktober 2007. Ett välbevarat och mycket trevligt stationshus av ovanlig modell. Det utskjutande taket var typiskt för stationshusen vid Sala - Gysinge - Gävle järnväg, SGGJ. Även stationshusen vid Lelångenbanan (Uddevalla - Lelångens järnväg, ULB) hade samma utförande. Foto: Jonny Goude.
Runhällen station med snyggt detaljarbete. Underhållsarbete pågår. Bilden tagen den 13 oktober 2007. Foto: Jonny Goude.
Runhällen station den 13 oktober 2007. Uthus av i stort sett oförändrat utseende. Foto: Jonny Goude.

Föreningsstation mellan Enköping - Heby - Runhällens järnväg, EHRJ och Sala - Gysinge - Gävle järnväg, SGGJ. EHRJ lades ned helt redan 1952 medan SGGJ fick leva vidare några år. Persontrafiken lades ned den 1 januari 1964, varefter spåret låg kvar till i mitten av 1970-talet för grustransporter från Råsboda grusgrop.

Ett fint lokstall och ett fristående vattentorn, båda i tegel, finnas kvar 2022.

Kilometertal

19,4
47,2

Signatur

Ruh

Socken

Enåker

Kommun

Heby

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Runhällen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: we24Yi