Lämna ändringsförslag

Tärnsjö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Sala)–Runhällen–(Gysinge)
Tärnsjö station på en bild från 1920-talet. Foto: Okänd.
Tärnsjö station på 1950-talet. Foto: Okänd.
Tärnsjö station den 13 oktober 2007. Ett så fint hus! Inte ens rälsen fattas. Foto: Jonny Goude.
Tärnsjö station den 13 oktober 2007 med ett ånglok runt hörnet. Det är E2 956 (eller inte?) som utgör ett trevligt miljöskapande inslag. Foto: Jonny Goude.
Tärnsjö station den 13 oktober 2007. Varje stationshus ska förstås ha en namnskylt med höjd- och avståndsuppgifter. Foto: Jonny Goude.

I stationshuset är Olof Kransmuseet inrymt. Olof Krans var en svensk-amerikansk folklivsmålare i Bishop Hill, Illinois, bördig från Tärnsjö.

På bangården står ångloket E2 956 eller E2 1152 (delade meningar råder om vilken lokindivid det är fråga om) och några personvagnar (not. 2017).

Från Nora-Tärnsjö hembygdsförening har upplysts att föreningen äger det gamla stationshuset och museet. Från början var det en separat förening som p.g.a. för få medlemmar gick upp i hembygdsföreningen. Hemvärnsmuseet hör också till hembygdsföreningen och är beläget i stationshusets gamla förrådshus. Stationshuset inrymmer förutom Olof Kransmuseet även en tågutställning och utrymme för tillfälliga utställningar.

Kilometertal

35,3

Signatur

Tär

Socken

Nora

Kommun

Heby

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Tärnsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: T9zÅ8c