Lämna ändringsförslag

Runhällen

Banvaktsstuga, kvar 2021
(Sala)–Runhällen–(Gysinge)
Runhällen på 1950- eller 1960-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
5 Runhällen (stugan till vänster) på ett gammalt kolorerat vykort. Foto: Jonny Goude.
684B Runhällen den 13 oktober 2007. Det är den gamla banvallen som syns till vänster om byggnaden. Foto: Jonny Goude.
684B Runhällen den 13 oktober 2007. Fotot taget från den gamla banvallen. Foto: Jonny Goude.
684B Runhällen den 13 oktober 2007.  Foto: Jonny Goude.

I Järnvägarnas Driftvärn under 50 år, s. 47, bild av denna(?) stuga.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen, inkommen 1938-03-26:

"Ang. anordnande av banmästarbostad vid Runhällen.

Bandelen Sala - Hagaström är, liksom tidigare, indelad i två banmästaravdelningar. För den norra avdelningen finnes en god banmästarbostad i Sveden, men för den södra avdelningen saknas lämplig lokal. Banmästaren är placerad i Runhällen, varför bostad måste ordnas där.

På stationen finnes en banvaktstuga i två våningar med en lägenhet om 1 rum och kök i vardera våningen. Huset är i gott stånd och kan lämpligen ombyggas, så att nedre våningen kommer att omfatta 2 rum och kök jämte banmästarexpedition och den övre bibehållas i det närmaste oförändrad med 1 rum och kök. ...

Då banmästaren endast kunnat skaffa sig en provisorisk bostad rätt långt från järnvägen, är det av värde, att frågan snarast löses, varför anhålles, att genom styrelsens försorg snarast möjligt måtte uppgöras fullständiga ritningar till byggnadens ändring och tillbyggnad."

Ombyggnad skedde, av allt att döma enligt till ärendet hörande ritningar och ovanstående förslag.

Kilometertal

19,1-2

Nummer

684B
5

Socken

Enåker

Kommun

Heby

Län

Västmanland

Ändringsförslag till objektet Runhällen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 6Vs3u1