Enköpings hamn–Enköping–Heby–Runhällen

Bandel 217, SJ-distrikt 31 bs