Kristinehamn–Karlstad–Kil–Fryksta

Bandel 390, SJ-distrikt II
 
Till Åmål, Geogr riksgr, Torsby
349,495
Kil
 
Till Grythyttan, Fryksta
348,755
Svea
348,2
Kil omformarstation
348,1
Kil Nedre
c348
Kil Nedre
347,58
Apertin
345,84
Klingerud
343,99
Grönäs
343,045
Hynboholm hp
342
Våle
339,83
Ilandaholm
338,09
Östra Torp
c337,650
Skåre
337,457
Skåre
336,796
Skåre
334,84
Trangärdstorp
332,576
Sanna
332,2
Ramgatan lp
331,037
Strand
 
Till Skoghall
 
Bro Klarälvens västra gren
330,895
Sjötullen
330,148
Karlstad Central
329,8
Hamntorget
329,383
Pråmkanalen
 
Bro Pråmkanalen
328,939
Karlstad Östra
 
Till Karlstads yttre hamn
328,911
Karlstad Östra
328,89
Åttkanten
 
Bro Klarälvens östra gren
 
Till Deje
326,782
Sjöstad
324,985
Karlstad Välsviken hp
324,796
Välsviken
323,118
Alster
322,534
Busterud
320,47
Ängtorp
319,193
Skattkärr
319,006
Skattkärr
318,588
Björknäs
316,804
Kungsnäset
315,064
Boberg lp
315,0
Växel 102
314,585
Boberg
313,577
Stavnäs
313,460
Stavnäs hlp
311,850
Ekholmen
310,240
Välinge
307,3
Väse
307,226
Väse
307,155
Väse
306,152
Växel 101
305,603
Finntorp
304,430
Väglemyra
302,354
Sanda
301,557
Rudsberg
301,3
Rudsberg hlp
299,636
Torp
298,159
Ölme
296,628
Nore
295,601
Torpåsen
294,564
Gustavsvik
294,027
Östervik
291,088
Marieberg
290,457
Kristinehamn
290,385
Kristinehamn
0
Kristinehamn
 
Till Laxå, Persbergs gruvor

Län

Värmland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1869-1872