Åmål–Kil

Bandel 289

Län

Västra Götaland
Värmland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1879