Kil–Fryksta

Bandel 390:1

Län

Stockholm

Spårvidd

1435