Kil–Fryksta

Bandel 390:1

Län

Värmland

Spårvidd

1435