Deje–Karlstad–Skoghall

Bandel 298

Län

Värmland

Spårvidd

1435
891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1904-1917