Lämna ändringsförslag

Hamntorget

Banvaktsstuga, riven cirka 1920
(Kristinehamn)–Karlstad–Kil–(Fryksta)
368B Hamntorget före 1920. Bakom banvaktsstugan syns Tullhuset och i bildkanten till höger det s.k. Expositionshuset, byggt 1862 efter ritning av SJ:s chefsarkitekt Adolf W. Edelsvärd. Foto: Okänd.

Här höll en banmästare eller överbanmästare till. Låg mellan stambanan och gamla spåret till inre hamnen.

Revs troligen i samband med att Karlstad (C) bangård omgestaltades strax före 1920 och plankorsningen i Ö. Torggatans förlängning ersattes av en undergång ca 50 m österut, alldeles i kanten av stuga 368. Bm/öbm fick flytta till 367B som byggdes i villastil invid Karlstad Östra på södra sidan.

Nu ligger kaffefirman Löfbergs Lila huvudkontor på denna plats.

Läget på kartan nedan är något ungefärligt.

Kilometertal

329,8

Nummer

368B

Socken

Karlstads Domkyrko

Kommun

Karlstad

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Hamntorget

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YZÄdkä