Lämna ändringsförslag

Torp

Banvaktsstuga, riven före 2005
(Kristinehamn)–Karlstad–Kil–(Fryksta)
348 Torp låg precis bortom bommen på bilden, men av tomten finns numera inte ett spår. Bilden är tagen den 7 oktober 2005. Foto: Jöran Johansson.

Inte ett spår av stuga eller tomt finns 2005.

Inför försäljningen skrev distriktschefen (II distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Stugan är av 1862 års modell, innehållande 1 rum och kök med en sammanlagd golvyta av 28 kvm. Den var till utgången av 1933 bebodd av arbetande banvakt, vilken avgått med pension vid nämnda tidpunkt. Efter denna tid anser baningenjören, att man icke kan räkna med att få stugan permanent uthyrd.

Såväl stugan som uthuset befinna sig i gott skick. Hyran för stugan med ladugård är 225 kronor.

Stugan kommer icke att behövas som bostad för sträckvakt, arbetande eller annan reservvakt, varjämte markområdet c:a 800 kvm, icke anses bliva behövligt för något statens järnvägars ändamål.

Den vid stugan korsande vägen har karaktär av ägoväg. Sikten mot vägen för tåg från Karlstad skymmes något av stugan men är i övrigt fri. Genom försäljningen anses inga ökade olägenheter beträffande sikten komma att uppstå.

Det erbjudna priset synes vara för statens järnvägar antagligt."Z

Kilometertal

299,636

Nummer

348

Socken

Ölme

Kommun

Kristinehamn

Län

Värmland

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Torp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: q6ÅEBZ