Lämna ändringsförslag

Åttkanten

Banvaktsstuga, riven före 2005
(Kristinehamn)–Karlstad–Kil–(Fryksta)
366 Åttkanten i början av 1930-talet. Banvaktsstugan låg bakom ryggen på fotografen. Bild från Värmlands Museum som uppger följande: "Järnvägsövergången mellan Tormestad och Herrhagen med Åttkanten på sin ursprungliga plats till höger".  Det är den byggnaden som sägs vara upphov till banvaktsstugans namn. Foto: Dan Gunner.
366 Åttkanten i början av 1930-talet, troligen samma fototillfälle som föregående bild. Bild från Värmlands Museum Foto: Dan Gunner.

Modell 1855.

Namnet taget efter ett närbeläget schweizeri.

Då Karlstad Östra station tillkom 1902-04 flyttades stugan ca 270 m åt öster till det läge som beskrivs nedan (från det vänstra till det högra märket på kartan).

Stugan var belägen vid spåret mot Yttre hamnen, på den plats där de båda infartsspåren från öster resp. väster på stambanan förenades efter några hundra meter.

Enligt en uppgift ska stugan ha rivits vid skiftet 1930/40-tal, men enligt en annan, mindre sannolik, ha utbjudits till salu för rivning 1962-63.

Men! Det är något som inte stämmer här, eller i vart fall är oklart. Banvaktsstugan Åttkanten har uppgetts vara av den äldsta typen stugor, SJ 1855, vilket är logiskt om den byggdes samtidigt med banan (Senare uppförda stugor var oftast av 1872 år modell). Svante Forsaeus bok om Nordvästra stambanan saknar uppgift om stugmodell.

På en bangårdsritning över Karlstad Östra finns stugan nummer 366 med, belägen på det ställe som bilderna ovan visar, invid korsningen hamnspåret - landsvägen mellan Herrhagen och Tormestad. Men alldeles uppenbart är det inte en SJ-stuga utan en stuga av den typ som förekom på Karlstad - Munkforslinjen. Hur har den då hamnat här? Och varför har den SJ-nummer?

Kilometertal

328,89

Nummer

366

Socken

Karlstads Domkyrko

Kommun

Karlstad

Län

Värmland

Såld

Se anm.

Ändringsförslag till objektet Åttkanten

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: CpGG9l