Karlshamn–Norraryd–Vislanda

Bandel 577, SJ-distrikt 30 bs

Län

Blekinge
Kronoberg

Spårvidd

1067

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1874