Norraryd–Kvarnamåla

Bandel 576, SJ-distrikt 27 bs

Län

Kronoberg

Spårvidd

1067

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1900