Lämna ändringsförslag

Norraryd

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Karlshamn)–Norraryd–(Vislanda)

Anslutande bandelar

(Norraryd)–(Kvarnamåla)

HKJ lok nr 2 med persontåg bestående av en liten finka och en tvåaxlig personvagn anländer till Norraryd station från Kvarnamåla - Urshult den 1 augusti 1943. Det vänstra spåret går till Vislanda. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Sven Nygren.
Norraryd station den 6 juni 1971.  Foto: Bengt Gustavsson.
Norraryd station den 25 juli 1973. Foto: Bengt Gustavsson.
Norraryd station den 25 juli 1973. Ett par hundra meter söder om stationshuset ligger det gamla lokstallet. Det byggdes samtidigt med Kvarnamålabanan 1900, hade två stallplatser, vidbyggt vattentorn och en 6 m vändskiva. Foto: Bengt Gustavsson.
Norraryd station den 10 maj 2010.  Foto: Bengt Gustavsson.
Norraryd station den 10 maj 2010. Foto: Bengt Gustavsson.

Olle Alm 2011-10-06:
"Öppnad 1900 i samband med att Hönshylte-Kvarnamåla Järnväg (HKJ) öppnades och anslöts till KVBJ på detta ställe. Stationen upphörde 1965 vid nedläggningen av HKJ. Flera byggnader finns kvar än idag i utmärkt skick. Det gäller stationshuset, ett uthus och ett litet magasin, som samtliga är gulmålade och belägna öster om KVBJ:s huvudspår. Stationshuset är en rak länga parallellt med spåret och är förlängt i förhållande till bilden i Sveriges Järnvägsstationer (1950). Uthuset och magasinet ligger vinkelrätt mot spåret norr om stationshuset. Omedelbart väster om spåret ligger en röd byggnad, som kan ha varit redskapsbod eller liknande. Banvallen är asfalterad GC-väg. Den nuvarande användningen och ägandeförhållandena för byggnaderna har inte framgått. (Besök september 2011)."

Mars 2024: "Standarden på Norraryd station stämmer fortfarande väl in med den beskrivning Olle Alm gav för 13 år sedan."/N-BS
Intill och sammanbyggt med lokstallet finns en stor industribyggnad. Där har det funnits en marina men numera hyser byggnaden en secondhandbutik.

Kilometertal

38,526
0

Signatur

Nod

Socken

Almundsryd

Kommun

Tingsryd

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Norraryd

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: sn3Sas