Lämna ändringsförslag

Hulevik

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2018
(Karlshamn)–Norraryd–(Vislanda)
Hulvik station. Namnet visar att bilden är tagen före 1939, troligen långt tidigare. Foto: Okänd.
Hulevik station. Foto: J.P. Riis.
Hulevik station den 11 juli 1978. Byggnaden är mycket väl bevarad. Foto: Bengt Gustavsson.
Hulevik station den 10 maj 2010.  Foto: Bengt Gustavsson.
Hulevik station den 10 maj 2010. En T-semafor har placerats vid den forna bangården som minne över järnvägen. Där står också en cykeldressin och en kilometerskylt. Foto: Bengt Gustavsson.
Hulevik station den 24 september 2011. T-semaforen har bevarats (eller flyttats hit) och en kilometerskylt hämtats in från linjen. En spårstump med en cykeldressin har lagts ut och en informationstavla satts upp. Kvar finns också namnskylten på stationshuset. Så en del minnen av järnvägsperioden finns här. Foto: Olle Alm.
Hulevik station, gårdssidan den 24 september 2011. Foto: Olle Alm.
Hulevik station, informationsskylten den 24 september 2011. Foto: Olle Alm.

En banvaktsstuga med källare och uthus uppfördes 1895.

Före 1939 benämnd Hulvik.

Fint läge med sjöutsikt och badbrygga.

Olle Alm 2011-10-06:
"Hulevik var ursprungligen (från 1874) en liten hållplatsstuga. Med början 1952 byggdes huset ut kraftigt till dagens storlek. Efter trafikens nedläggning 1970 användes huset som semesterhem för SJ-anställda, men är idag sannolikt privatägt. Stationshuset är långsträckt och gulmålat och ligger parallellt med spåret på den västra sidan. Synbarligen är inga ekonomibyggnader bevarade, men i stället har en semafor, en cykeldressin och en kilometerstolpe ställts upp öster om spåret. Ett par stationsarmaturer finns också bevarade inom bangårdsområdet. Banvallen är grusad cykelled. (Besök september 2011)."

Ovanstående uppgifter bör jämföras med den tidningsnotis som var införd i Nya Wexiöladet den 1 augusti 1895: "De flesta stationer å Karlshamn-Vislanda järnväg hafva i sommar undergått reparationer, hvarför de numera se riktigt prydliga ut. Vid Hulevik bygges ett nytt stationshus, då där förut endast varit en vaktstuga."

I Banverkets tidning Rallaren 1989 nr 7 finns en förteckning över semesterstugor för järnvägspersonal. Bland objekten återfinns:
"Hulevik 1. Fd stationshuset på nedlagda linjen Vislanda - Karlshamn ca 2 mil söder om Vislanda. Badplats intill stugan. Tillgång till båt. Hyra 750 kr/vecka.
Hulevik 2. Nyinredd lägenhet i samma stationshus som Hulevik 1. 2 rum och kök med 2 fasta bäddplatser. Hyra vecka 750 kr/vecka."

Kilometertal

55,478

Signatur

Huk

Socken

Västra Torsås

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Hulevik

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2cp8xa