Lämna ändringsförslag

Vislanda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2013
Alvesta–Vislanda–Älmhult

Anslutande bandelar

(Karlshamn)–Norraryd–(Vislanda)
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen

Vislanda station, gamla stationshuset på 1920-talet. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Vislanda station, gatusidan okänt år. Foto: E. Lundberg, Vislanda.
Vislanda station den 12 oktober 2011. Foto: Olle Alm.

Det ursprungliga stationshuset rivet 1970 enligt uppgift i En resa på spåret (1969 enl. Järnvägarna omkring Alvesta). Koordinaterna och övriga uppgifter avser detta hus.

Nytt stationshus uppfört 1969 på spårets västra sida, rivet 2013 (iakttogs under rivning den 18 juni, slutfört omkring den 24 juni).

Olle Alm 2011-03-25: "Det gamla stationshuset, en lång länga av trä låg på östra sidan, parallellt med spåret, och revs när det nya var klart. Spåret närmast stationshuset var 1067 mm-spåret från Ljungby (ViBJ). Det nya huset av tegel på västra sidan fanns kvar vid besök 2009. Det är byggt med en expeditionsdel i söder, en magasinsdel i norr och ett smalare mellanparti. Det låg vid besöket inom samma inhägnad som en intilliggande fabrik. Oklar användning. (Besök 2009)".

Kilometertal

450,467
77,780
115,218

Signatur

Vs

Socken

Vislanda

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Vislanda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: USwBRÄ