Lämna ändringsförslag

Ulvö

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
(Karlshamn)–Norraryd–(Vislanda)
Ulvö station en solig sommardag. Foto: Okänd.
Ulvö station 1966. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Sven Ove Lundberg.
Ulvö station den 25 juli 1973.  Foto: Bengt Gustavsson.
Ulvö station den 11 juli 1978.  Foto: Bengt Gustavsson.
Ulvö station den 10 maj 2010. Foto: Bengt Gustavsson.
Ulvö station den 24 september 2011. Så snyggt och så smakfullt! Så omsorgsfullt bevarat! Till och med takplåten är handfalsad. All heder åt sådana ägare! Foto: Olle Alm.
Ulvö station den 24 september 2011. Foto: Olle Alm.
Ulvö station den 24 september 2011. Bilden visar del av den informationsskylt som finns uppsatt på platsen. Foto: Olle Alm.

Ur SJ-Nytt nr 12 1960, den 12 juni:
Ulvö hållplats obemannad
Vid tidtabellsskiftet blev Ulvö håll- och lastplats på linjen Karlshamn-Vislanda obemannad, och i samma veva drogs också den med järnvägen förenade poststationen in. Ortens kommunala myndigheter har uppvaktat järnvägsstyrelsen om att Ulvö bör bibehållas som håll- och lastplats, men det svaga trafikunderlaget gav ej möjligheter till detta.

Olle Alm 2011-10-06:
"Detta är ett av fyra stationshus vid KVBJ som byggdes med H-form, dvs. en mittre del parallellt med spåret och en sidoflygel vinkelrätt mot spåret på vardera sidan. Av dessa har Grimslöv rivits, medan Torne, Ulvö och Ålshult är bevarade. Ulvö har sedan 1990-talet rustats upp och är idag i fint skick med undantag av delar av uthuset. Byggnaderna ligger väster om spåret i ordningen magasin, stationshus och uthus, sett från norr. Magasinet är parallellt med spåret och uthuset vinkelrätt. Området är troligen privatägt. Banvallen är idag grusad cykelväg och går tätt intill byggnaderna. (Besök september 2011)."

Stationshuset kvar med namnskylt liksom godsmagasinet (Ånghwisslan nr 2689 april 2019).

Kilometertal

51,521

Signatur

Socken

Västra Torsås

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Ulvö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TJAöEB