Lämna ändringsförslag

Torne

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2011
(Karlshamn)–Norraryd–(Vislanda)
Torne station den 25 juli 1973. Foto: Bengt Gustavsson.
Torne station 2000. Byggnaden är av samma tilltalande KWJ-typ som Grimslöv, Ulvö, Ålshult och Svängsta. Den är dock förändrad en hel del. Den har byggts ut bakåt, de tre fönstren på högra långsidan har ersatt en tidigare ingång, de stilfulla skorstenarna har fått ge vika för en enklare modell och fönstren är bytta mot mindre. Även mellanpartiet är utbyggt framåt där entrén fått en särskild liten tillbyggnad. Trots ändringarna ger huset ett mycket trevligt intryck. Foto: S-O Strand.
Torne station den 10 maj 2010. Foto: Bengt Gustavsson.
Torne station den 24 september 2011. Foto: Olle Alm.
Torne station den 24 september 2011. Foto: Olle Alm.
Torne station den 24 september 2011. Foto: Olle Alm.
Torne station den 24 september 2011. Stora delar av banvallen är upplåten som cykelled och skyltar vid de forna stationerna informerar om platsens järnvägshistoria. Foto: Olle Alm.
Torne station i slutet av april 2019. Norr om stationshuset ligger denna byggnad som uppgetts vara en banvaktsstuga, men troligen är ett bostadshus för stationspersonal.  Foto: Paul Österberg.

Tornö enligt generalstabskartan 1910, men i Järnvägsdata finns inte noterat annat än Torne.

Olle Alm 2010-10-09:
"Medan kusinerna i Ulvö och Ålshult har bevarats i till stor del ursprungligt skick har stationshuset i Torne byggts om kraftigt och försvinner nästan i den omgivande villabebyggelsen. Huset i Torne har klätts helt med brädpanel och målats i en kraftigt röd färg. På spårsidans mitt har en farstu byggts på ut mot gatan. Uthuset finns kvar norr om stationshuset. Utanför stationstomten, i bangårdens södra del, finns lastkajen kvar. Ett godsmagasin har legat mellan stationshuset och lastkajen, men finns inte kvar.
Banvallen är numera villagata. (Besök september 2011)."

Kilometertal

63,311

Signatur

Tne

Socken

Västra Torsås

Ändringsförslag till objektet Torne

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YwZOä5