Halmstad–Torup–Kinnared–Landeryd

Bandel 514, SJ-distrikt 32 bs

Län

Halland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1874-1877