Lämna ändringsförslag

Oskarström

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2024
(Halmstad)–Torup–Kinnared–Landeryd
Oskarström station. Foto: Okänd.
Oskarström station den 14 maj 2012. Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Oskarström station den 14 maj 2012. Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Oskarström station den 14 september 2019. Hur tänkte man här?  Foto: Nils-Bertil Sörensson.

Nytt stationshus 1888, tillbyggdes 1897 till nästan dubbla storleken.

Olle Alm 2012-06-30: "Orten och stationen hade tidigare stavningen Oskarsström. Stilfullt stationshus av gråaktigt tegel med två yttre flyglar vinkelrätt mot spåret och ett mellanparti parallellt med spåret. Spårsidans bottenvåning har suterrängläge. Den nuvarande hållplatsen för regionaltrafiken ligger direkt söder om husets sydgavel. Uthus och magasin är rivna. På bangårdens motsatta, östra sida ligger en större fabriksbyggnad av äldre typ med en arkitektur som tydligt påminner om stationshuset. (Besök maj 2012)."

I slutet av maj 2021 noterades att stationshuset höll på att renoveras. I augusti 2022 fortgick arbetet in- och utvändigt. Ny rödmålad plåt höll på att läggas på taket.

Kilometertal

177,113

Signatur

Om

Socken

Oskarström

Kommun

Halmstad

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Oskarström

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: wfiINx