Torup–Hyltebruk

Bandel 520, SJ-distrikt 32 bs

Län

Halland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1898-1909